npp8h9v57

npp8h9v57

About: Esperal a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, wpływa na zakłócenie rozkładu alkoholu w człowieku. Dlaczego? Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która spożyje alkohol podczas terapii esperalem doświadczy przykrych dolegliwości podobnych do tych co zatrucie alkoholem. Esperal Kraków - terapia awersyjna z wykorzystaniem esperalu ma za zadanie zniechęcić do sięgania przez osobę z problemem po substancje alkoholowe.

Website: https://www.esperal.info.pl/krakow/
Job: Investigator

Please Sign in (or Register) to view further.